Privacy Beleid

Privacy Beleid Magna Music

Magna Music is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Als je bij ons iets koopt, bestelt of op andere wijze gebruik maakt van onze service, dan hebben we je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling correct kunnen verzorgen. We zullen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens omgaan en ze veilig bewaren. Mocht je na het lezen van ons privacy beleid toch vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via info@magnamusic.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of klantnummer zijn persoonsgegevens..

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling

Om onze klanten correct van dienst te kunnen zijn en correct te kunnen informeren, verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres, je transactie historie en je betaalgegevens.
Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst(en) uit te voeren die je met ons aan gaat. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling(en) 7 jaar bewaren.

Magna Music verkoopt jouw gegevens nooit aan derden, maar verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met wie worden je gegevens mogelijk gedeeld?

Logistieke partners

Wij werken samen met logistieke partners, zoals PostNL en DHL. Zij krijgen van ons jouw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om jouw bestelling op het door jou gekozen adres af te leveren.

Andere externe dienstverleners

Ook zijn er bedrijven die andere diensten voor ons uitvoeren, zoals het ondersteunen bij het leveren van digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze website; het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten; incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst, of de politie en/of justitie in geval van fraude of misbruik.

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?

Onze verkoop, service en online diensten en de daarbij behorende gegevens-verzameling zijn in basis niet gericht op kinderen. Dit betekent ook dat het gebruik van onze webshop door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming en ongewenst persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@magnamusic.nl.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kunt uitoefenen. In dit privacy beleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage, Recht op correctie en Recht op bezwaar

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je doen via info@magnamusic.nl.  Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem in dat geval telefonisch contact met ons op of mail naar info@magnamusic.nl
Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Magna Music met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag !